Notamment recherche de livre

 

Auteur: Aftanazy, Roman

Titre: Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej T. 1-11

Lieu: Wrocław

Editeur: Zakład Narodowy im. Ossolińskich

Date: 1991-1997

Description

Notes

Prix: 1150 PLN