Notamment recherche de livre

 

Nous recherchons – nous acheterons en urgence les livres.

A Lhy hebet sich an dy grosse legenda... 1504. Breszlaw. Baumgarten
A picture of St. Petersburgh, represented in a collection… London. Orme
Adalberg, Samuel. Ksiega przyslow, przypowiesci i wyrazen przyslowiowych polskich. 1889-1894.
Aftanazy, Roman. Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej... T. 1-11. Wroclaw 1991-1997
Albertrandy Jan Chrzciciel. Panowanie Henryka Walezyusza i Stefana Batorego... T. 1-2. 1823.
Album Jana Matejki. 1874. Warszawa. Lewental
Album Kajetana Wincentego Kielisinskiego. 1853. Poznan
Album Maksa i Aleksandra Gierymskich. Tekst Antoniego Sygietynskiego. 1886. Redakcja Wedrowca
Album widokow Krakowa i jego okolic. Z. 1-3. Krakow. Wlasnosc i Naklad Litografii M. Salba
Askenazy Szymon. Rekopisy Napoleona w Polsce 1793-1795. Warszawa 1929.
Baczynski, Julian. Dzieje Polski ilustrowane. 1909. Poznan. K. Kozlowskiego i Z. Rzepeckiego i sp.
Balinski M., Lipinski T. Starozytna Polska pod wzgledem historycznym... T. 1-4. 1885-1887.
Bartoszewicz, Juljan. Arcybiskupi gnieznienscy, prymasi Rzeczypospolitej... Warszawa. Pecq et Comp.
Bartoszewicz, Julian. Krolowie polscy, wizerunki ... przez Alexandra Lessera. 1860
Barzykowski, Stanislaw. Historya Powstania Listopadowego... T. 1-5. 1883-1884. Poznan.
Bakowski J., lomnicki M. Historya naturalna. Wieden. Bondy
Bembus, Mateusz. Kometa, to iest, pogrozka z nieba... 1619 A. Piotrkowczyka
Biblia, to iest ksiegi Starego y Nowego Testamentu... przedrukowane. 1740. W Wroclawiu Coll. Soc. Iesu
Biblia Sacra, to iest wszystkie ksiegi Starego i Nowego Przymierza... 1726. Halle. Druk S. Orban
Biblia swieta Tho iest ksiegi Starego y Nowego Zakonu... 1563. Brzesc Litewski. Radziwill
Biblia to iest Ksiegi Starego.. przez Wuyka z Wagrowca 1599. Krakow
Biblia to iest: Kxiegi Starego y Nowego Zakonu... 1577 Szarffenberg
Biblia to iest Xiegi Stharego y Nowego Zakonu... 1561 Szarffenberg
Bielski. Kronika polska Marcina Bielskiego. 1597. Krakow. Sibeneycher
Boncza-Tomaszewski, Wieslaw. Kodeks orderowy. 1939. Warszawa. Gl. Ksieg. Wojsk.
Breynius, Jacob. Exoticarum aliamque minus cognitarum plantarum. 1678. Gedani. Rhetius
Brückner, Aleksander. Tysiac lat kultury polskiej. T. 1-2. 1955. Paryz. Ksiegarnia Polska
Brzekowski, J., Chwistek, L., Smolik, P., Strzeminski, W. O sztuce nowoczesnej. 1934. lodz.
Brzekowski, Jan. Poezja integralna. 1933. Warszawa. Biblioteka a.r.
Brzekowski, Jan. Zacisniete dookola ust. Poezje. 1936. Warszawa. Drukarnia P. Mitregi
Büsching, A. F. Geografia Krolestwa Polskiego y Wielkiego Xiestwa Litewskiego... 1768. Grela
Byron, J. N. G. Poezye Lorda Byrona tlumaczone... 1829. Wroclaw. U Webera i spolki
Bystron, Jan St. Dzieje obyczajow w dawnej Polsce. Wiek XVI-XVIII. Warszawa.
Ceglinski, J., Matuszkiewicz, A. Album widokow i okolic Warszawy... 1864. Dzwonkowskiego
Chmielowski, Benedykt. Zbior krotki herbow polskich... 1763. M. Grölla
Chujoturniej rycerski. Paryz 1931. Druk. Ludowa
Cichowski, Mikolaj. Wizerunk nieprawdy Arryanskiey. 1650. Krakow W drukarni Waleryana Piatkowskiego
Compendium medicum auctum. To iest krotkie zebranie... 1725. Czestochowa
Constitucie, Statuta y Przywileie, na Walnych Seymiech Koronnych... 1550. 1637. Krakow
Constitvcie Seymv Walnego Koronnego... 1649. Dnia 22. Listopada. W Krakowie.
Constytucie y Przywileie na Walnych Seymiech koronnych od r. 1550 az do r. 1569… Schärffenberger
Cuda Polski. Piekno przyrody, pomniki pracy... T. 1-14. Poznan. Wyd. Pol. R. Wegnera
Czacki, Tadeusz. O litewskich i polskich prawach... dla Litwy... T. 1-2. 1800-1801. Warszawa
Czapski-Hutten, Marian. Historya powszechna konia. T. 1-3 i Atlas. 1874
Danilowicz, Ignacy. O Cyganach. Wiadomosc historyczna... 1824. Wilno. W Drukarni A. Marcinowskiego
Do autora Trzech psalmow. 1848. Lipsk. Naklad Ksiegarni Zagranicznej
Dorohostajski, Krzysztof. Hippika o koniach. Cracoviae Typis Academicis
Durczykiewicz. Dwory Polskie w Wielkiem Ksiestwie Poznanskiem. 1912 Poznan
Dzieje powszechne illustrowane. ...pod kierunkiem L. Kubali. [T. 1-16]. Bondego.
Dzwon staropolskiey fabryki ulany z przydaniem prognostyku y innych ciekawosci. 1792.
Echard. Dykcyonarzyk geograficzny... T. 1-3. Warszawa 1782-1783. W Drukarni Piotra Dufour.
Encyklopedja Powszechna S. Orgelbranda. T. 1-18. Warszawa 1898-1904; 1911-1912. S. Orgelbranda Synow
Encyklopedya obrazowa systematyczna... 1838. Nakl. J.Glücksberga
Encyklopedya Rolnictwa i wiadomosci zwiazek z niem majacych... T. 1-5. 1873-1879
Encyklopedyja powszechna. T. 1-28. 1859-1868. Warszawa. Orgelbrand
Exlibris. Pismo Poswiecone Bibljofilstwu Polskiemu. T. I-VII. 1917-1929. Lwow-Krakow.
Fajans, Maksymilian. Wizerunki polskie. Z. 1-14. Ksiegarnia H. Natansona
Flatt, Oskar. Brzegi Wisly od Warszawy do Ciechocinka... 1854. Druk. Gazety Codziennej
Fredro, Aleksander. Dziela. T. 1-13. 1880. Warszawa. Naklad Gebethnera i Wolffa
Fredro, Aleksander. Sztuka oblapiania. 1926. Suwalki. Nakladem Kola Bibliofilow
Galerye Mnichowskie. Zbior rycin na stali z najcelniejszych obrazow Pinakoteki... T. 1-2. 1856-1857.
Garczynski, Stefan. Poezye. T. 1-2. Paryz 1833.
Gazeta Codzienna Narodowa i Obca. 1818-1819. Nr 1-188. Drukarnia Brunona Kicinskiego
Gazeta Narodowa y Obca. Rok 1791 i 1792. Nr 1-105, oraz nr 1-62 (do 4 sierpnia 1792)
Gembarzewski, Br. Wojsko polskie. Ksiestwo Warszawskie 1807-1814. Krolestwo Polskie 1815-1830. 1905.
Gloger, Zygmunt. Encyklopedja staropolska ilustrowana. T. 1-4. 1900-1903. Laskauera
Glücksberg. Jan. Przewodnik Warszawski. Rok pierwszy. Warszawa 1826. N. Glücksberga
Gniazdo Cnoty Zkad Herby Rycerstwa slawnego Krolestwa Pol... poczatek swoy maia. 1578
Gorczynski, Aquilin Michal. Zywy wzor apostolskiey doskonalosci... 1702.
Gorkowski, Andrzej. Relacya poselstwa Jasnie wielmoznego Jmci pana Stanislawa Malachowskiego... 1778
Gornicki, lukasz. Dworzanin polski. 1639. Krakow. Piotrkowczyka
Grabowski, Ambrozy. Krakow i jego okolice. 1844. Cypcera, Drukarnia Uniwersytecka
Gutowski, Waleryan. Kwadraiezymal caly albo kazania w polskim iezyku. 1688. Schedla
Gwagnin, Aleksander. Kronika Sarmacyey europskiey, w ktorey sie zamyka krolestwo Polskie... 1611.
Haur, Jakub Kazimierz. Sklad abo skarbiec znakomitych sekretow o ekonomiey ziemianskiey. Schedl
Haur, Jakub Kazimierz. Ziemianska generalna oekonomika... Cracoviae. Typis Universitatis.
Herbarz rodzin szlacheckich Krolestwa Polskiego najwyzej zatwierdzony. Cz. 1-2. 1853
Hetmani polscy koronni i Wielkiego Xiestwa Litewskiego. Warszawa
Hogrewe, P. Teoretyczna i praktyczna nauka zolnierskich rozmiarow czyli miernictwo woienne... 1790. Dufour
Hohenlohe−Waldenburg−Schillingsfürst, Alexander. Modly prawowiernego chrzescijanina... 1825. Piller
Hylzen, Jan August. Inflanty w dawnych swych, y wielorakich, az do wieku naszego dziejach... 1750
Ilustrowana encyklopedia Trzaski, Everta i Michalskiego... T. 1-5. Warszawa
Irydion. Paryz 1836. Druk. A.Jelowickiego i Sp.
Joannes â Jesu Maria. Instrukcya nowicyuszow Od Wielebnego Oyca... 1641.
Jodko-Narkiewicz, Antoni. Zarys dziejow malarstwa... T. 1-3. 1888. Gubrynowicz i Schmidt
Jungius, Adrian. Rozwiazanie piecdziesiat y dwu Quaestiy Ministrow Nowo Ewangelickich... Poznan 1593. U wdowy y Dziedzicow Jana Wolraba
Jurkiewicz, Andrzej. Podrecznik metod grafiki artystycznej. Czesc 1-2. 1938-1939.
Juvenalis redivivus, to jest Satyry albo Przestrogi do Naprawy Rzadu y Obyczajow... W Venetiy 1698
Kancyonal To jest, Ksiegi Psalmow, Hymnow y Piesni Duchownych... 1646. Hünefeld
Karamzin, Nikolaj M. Historya Panstwa Rossyiskiego. T. 1-12. 1824-1830.
Kluk, Krzysztof. Dykcyonarz roslinny, w ktorym podlug ukladu Linneusza... T. 1-3. 1786-1788.
Kluk, Krzysztof. Roslin potrzebnych... utrzymanie, rozmnozenie i zazycie. T. 1-3. 1777-1781.
Kobro, K.; Strzeminski, W. Kompozycja przestrzeni. lodz.
Kochanowski, Jan. Rymy wszytkie w jedno zebrane... 1767.
Kodex Napoleona / Code Napoléon / Codex Napoleonis. Warszawa 1813. W Drukarni Rzadowey
Kola, Dymitr Franciszek. Traktat krotki o heraldyce, to iest o herbach rodowitych... 1747.
Koludzki, Augustyn. Thron oyczysty albo palac wiecznosci... 1727. W Drukarni Akademickiey
Konarski, Stanislaw. O skutecznym rad sposobie albo o utrzymywaniu ordynaryinych seymow. Czesc 1-2. 1760-1761.
Konfederacja Generalna Omnium Ordinum Regni, & Magni Ducatus Litt... 1764. W Druk. XX. Schol. Piarum
Konstytucye Seymu Pacificationis, Dwuniedzielnego Extraordynaryinego Warszawskiego... 1736. Scholarum Piarum
Kopera, Feliks. Dzieje malarstwa w Polsce. T. 1-3. 1925-1929. Druk. Narod.
Kopernik, Mikolaj. O obrotach cial niebieskich ksiag szesc. Warszawa 1854. W Drukarni Stanislawa Strabskiego
Korzon, Tadeusz. Dola i niedola Jana Sobieskiego 1629-1674. T. 1-3. 1898. AU.
Kossak, J.; Tondos, S. Klejnoty miasta Krakowa. 1886-1887. Krakow.
Kossak, Juliusz. Album obrazow historycznych. Wieden. Franciszek Bondy
Kostrzewski, Franciszek. Album karykatur. Warszawa. Zaklad Boleslawa Slawoszewskiego
Kostrzewski, Franciszek. Szkice i obrazki. Seria 1. 1858. Ungra
Kotlubaj, Edward. Galeria Nieswiezska portretow radziwillowskich. 1857 Wilno
Kozaczyzna w Turcyi. Dzielo w trzech czesciach przez X. K O. 1857. Paryz.
Kozlowski, Karol. Album Wojska Polskiego z 1831 roku... 1887.
Kraszewski, J. I. Wilno od poczatkow jego do roku 1750. T. 1-4. 1840-1842. Wilno. Adam Zawadzki
Kromer, M. Marcina Kromera Biskupa Warmienskiego o sprawach... Koronnych Polskich. 1611 Krakow.
Kronika polska Marcina Bielskiego. ...przez Joachima Bielskiego syna... 1597 Krakow
Ksiegi Pielgrzymstwa Nowy Job. 1834. Paryz A. Pinard.
Lelewel, Joachim. Album rytownika polskiego. 1854. Poznan. zupanskiego
Leszczynski, Stanislaw. Glos wolny wolnosc ubespieczaiacy. 1733.
Loski, Jozef. Ryciny polskich i obcych rytownikow XVI, XVII i XVIII wieku. 1878-1880. Warszawa
lubienski, Wladyslaw. swiat we wszystkich swoich czesciach wiekszych y mnieyszych... 1740 Wroclaw
Marcin z Urzedowa. Herbarz Polski to iest o przyrodzeniu ziol... Ksiegi Dwoie... 1595. Krakow
Matejko Jan. Ubiory w Polsce 1200-1795. 1860. Krakow.
Mickiewicz, Adam. Konrad Wallenrod. 1828. Krakow. W Drukarni Braci Gieszkowskich
Mickiewicz, Adam. Konrad Wallenrod. 1828. Petersburg. Drukiem Karola Kraya
Mickiewicz, Adam. Konrad Wallenrod i Grazyna Adama Mickiewicza... 1851 Paryz. Jan Tysiewicz
Mickiewicz, Adam. Ksiegi Narodu Polskiego i Pielgrzymstwa Polskiego. 1833. Awenion. Guichard Aine
Mickiewicz, Adam. Ksiegi Narodu Polskiego i Pielgrzymstwa Polskiego. 1833. Paryz. Bossange
Mickiewicz, Adam. Pan Tadeusz czyli ostatni zajazd na Litwie... T. 1-2. 1859. Torun. Ernest Lambeck
Mickiewicz, Adam. Pan Tadeusz czyli... T. 1-2. 1834. Paryz. A. Jelowicki
Mickiewicz, Adam. Poezye. Tom pierwszy. 1822. Wilno. J. Zawadzki
Mickiewicz, Adam. Poezye. Tom drugi. 1823. Wilno. J. Zawadzki
Mickiewicz, Adam. Poezye Adama Mickiewicza. T. 1-2. 1829 Petersburg.
Mickiewicz, Adam. Poezye. T. 1-4. 1828-1832. Paryz. J. Barbezat i autor
Mickiewicz, Adam. Poezje. T. 1-8. 1838. Paryz. A. Jelowiecki i Sp.
Mickiewicz, Adam. Sonety krymskie. 1930. Florencja. Oficyna Tyszkiewiczow
Mickiewicz, Adam. Sonety. 1826. Moskwa. Nakladem autora
Nie-Boska komedyia. 1835. Paryz. Pinard
Niemcewicz, J. U. Zbior pamietnikow historycznych o dawnej Polszcze. T. 1-5. 1838-1840. Lipsk.
Niesiecki, Kacper. Korona polska przy zlotey wolnosci starozytnemi... T. 1-4. 1728-1743. Lwow.
Niesiecki, Kasper. Herbarz polski, powiekszony dodatkami... T. 1-10. 1839-1846. Lipsk.
Opis zalobnego obchodu po... Nayiasnieyszym Alexandrze I Cesarzu Wszech Rossyi... 1829. Warszawa
Orda, Napoleon. Album widokow Polski... Seria I-VIII. 1873-1883. Warszawa. M. Fajans
Osinski, Jozef Herman. Nauka o gatunkach i szukaniu rudy zelazney... 1782. Warszawa.
Ossolinski, J. M. Wiadomosci historyczno-krytyczne do dziejow literatury... T. 1-4. 1819-1852.
Paprocki, Bartosz. Gniazdo cnoty, Zkad Herby Rycerstwa slawnego Krolestwa Polskiego... 1578. Krakow.
Paprocki, Bartosz. Herby rycerztwa polskiego. Na piecioro Xiag rozdzielone. 1584. W Krakowie.
Paprocki, Bartosz. Ogrod Krolewsky w ktorem o poczatku Cesarzow Rzymskich... 1599.
Pawliszczew, Mikolaj. Herbarz rodzin szlacheckich Krolestwa Polskiego... Cz. 1-2. 1853. Warszawa.
Piwarski, Jan Feliks. Album cynkograficzno-rysunkowe warszawskie... 1841. Warszawa.
Piwarski, Jan Felix. Kram malowniczy warszawski... Z. 1-4. 1855-1859. Warszawa
Polska, jej dzieje i kultura od czasow najdawniejszych do chwili obecnej. T. 1-3. Warszawa.
Polska w krajobrazie i zabytkach. T. 1-2. 1930. Warszawa. Wyd. Tadeusza Zlotnickiego
Pruszcz, Piotr Hyacinth. Forteca monarchow y calego Krolestwa Polskiego duchowna... 1737. Krakow.
Przyjaciel Ludu. R. 1-16. 1834-1849. Leszno. Nakladem i drukiem Ernesta Güntera w Lesznie
Raczynski, Edward. Dziennik podrozy do Turcyi odbytey w roku MDCCCXIV. 1821. Wroclaw.
Rembowski, Aleksander. zrodla do historyi Pulku Polskiego Lekkokonnego... 1899. Warszawa.
Republikanin. Nr 1-11 (+ Dodatek do nr 9): 7 I-18 XI 1837. Londyn.
Schmidtner, Leonhard. Zbior celniejszych gmachow Miasta Stolecznego Warszawy...
Sienkiewicz, Henryk. Quo vadis? Z dwudziestoma heliograwurami... 1902. Warszawa-Krakow.
Slowacki, Juliusz. Balladyna. Tragedija w 5 aktach. 1839. Paryz. W Ksiegarni i Drukarni Polskiej
Slowacki, Juliusz. Dziela... Pierwsze krytyczne wydanie zbiorowe. T. 1-10. 1909. Lwow.
Slowacki, Juliusz. Kordjan. Czesc pierwsza trilogji. 1834. Paryz. W Drukarni A. Pinard
Slowacki, Juliusz. Poezye. T. 1-3. 1832-1833. Paryz.
Sokolowski, August. Dzieje Polski ilustrowane. T. 1-5. 1899-1901. Warszawa.
Solski, Stanislaw. Geometra polski. To iest navka rysowania... 1683. W Krakowie.
Solski, Stanislaw. Geometry polskiego, ksiega II... 1684. W Krakowie.
Statut Wielkiego Xiestwa Litewskiego. 1619. Wilno.
Steczynski, Maciej Bogusz Zygmunt. Okolice Galicyi. 1847. Lwow.
Striykowski Stryjkowski, Maciej. Kronika Polska, Litewska, zmodzka y ... 1582. Krolewiec.
Stryjenska, Zofia. Bozki slowianskie.
Stryjenska, Zofia. Polish Peasants Costumes. Polskie stroje ludowe. 1939. Nice.
Syrennius Syreniusz, Zielnik Herbarzem z iezyka ... 1613. Cracoviae
Szalay, Jozef. Album szczawnickie czyli Nabrzeza gornego Dunajca... 1858. Krakow.
Szczepanski, Jan Julian. Polihymnia czyli Pieknosci poezyi... T. 1-6. 1827-1828. Lwow.
Szelburg-Zarembina, Ewa. Legendy Warszawy. 1938. Warszawa.
Tarasin, Jan. Eröffnung. Otwarcie. Openinig. 1974-1983. 1991. Berlin
Teka Melpomeny. Autolitografie. 1904. Krakow.
Trybunal obywatelom Wielk. X. Litew. na Seymie Warszawskim... 1616. Wilno.
Twardowski, Samuel ze Skrzypny. Woyna Domowa z Kozaki y Tatary, Moskwa... 1681. Calissii.
Tyszkiewicz, Konstanty. Pomniki rytownictwa krajowego. Oddzial I. 1858. Wilno.
Tyszkiewicz, Samuel Fryderyk. Fiorenza. 1928. Florencja.
Ubiory Woyska Polskiego z roku 1831. Costumes de l'Armée Polonaise. Varsovie.
Uruski, Seweryn. Rodzina. Herbarz szlachty polskiej. T. 1-14. 1904-1917. Warszawa.
Wejnert, Aleksander. Starozytnosci Warszawy. T. 1-6. 1848-1858. Warszawa.
Wieladko, Wojciech Wincenty. Heraldyka czyli opisanie ... Tom 1-5. 1792-1798. Warszawa
Wojcicki, Kazimierz Wladyslaw. Cmentarz Powazkowski pod Warszawa. T. 1-3. 1855-1858. Warszawa.
Wyczolkowski, Leon. Krakow. 12 autolitografii. 1915. Warszawa.
Zbior rozmaitych strojow polskich. Costumes polonais. 1817
Zbior rysunkow wyobrazajacych celniejsze budynki wsi Zarzecza... 1836. Wieden
Zbior wzorowy rozmaitych Polskich ubiorow pedzlem znanego malarza Norblin... 1817. Paris.
zychlinski, Teodor. Zlota ksiega szlachty polskiej. R. 1-31. 1879-1908. Poznan.
Mowy xiedza Hugona Kollataja. Warszawa. M. Groll
Rousseau, J. J. Uwagi nad rzadem polskim oraz nad odmiana… Cz. 1-2. 1789. M. Groll
Opalinski, Krzysztof. Satyry albo przestrogi do naprawy rzadu… 1652
Modrzewski, Andrzej Frycz. O poprawie Rzeczypospolitey ksiegi czwore. Ed. 2. 1770. Wilno
Merkury. Dziennik polityczny, handlowy i literacki.. Nr 1-258. Warszawa 17 XII 1830 – 7 IX 1831
Perspectiva na obiasnienie niewinnosci tegoz lego Mosci P Lubomirskiego… Ed. 1. 1666
Kromer, Marcin. Kronika... biskupa Warminskiego… Ed. 2. T. 3. 1767. Warszawa
Kronika powiatu rohatynskiego. 6 R. 1927-1933. Nakladem T.S.L. w Rohatynie
Kraszewski, J. I. Litwa. Starozytne dzieje, ustaw… T. 1-2. 1847-1850. Druk S. Strabskiego
Pielgrzym Polski. Cz. 1-2, polarkusz 1-32: IV-XII 1833. Paryz. A. Pinard
Sobieski, Waclaw. Dzieje Polski. Ed. 2. T. 1-3. 1938. Warszawa. Wyd. Zorza
Sokolowski, August. Dzieje porozbiorowe Narodu Polskiego ilustrowane. T. 1-4. 1904-1909
Zeszyty Historyczne. 160 zeszytow. 9 z. 1962-2007. Paryz. Instytut Literacki
Skorkowski, Edward. Tablice genealogiczne pol. koni arab¬skich czystej krwi. 1938. Warszawa
Slowacki, Juliusz. Beniowski: poema przez…: 5 pierwszych piesni. Ed. 1. 1841. Lipsk
Slowacki, Juliusz. Dziela. T. 1-6. 1894. Lwow. Ksiegarnia Polska
Slowacki, Juliusz. Dziela. T. 1-3. 1933. Warszawa. Sp. Wyd. Parnas Polski
Slowacki, Juliusz. Sen srebrny Salomei. Ed. 1. 1844. Paryz. Druk. i Litogr. Maulde i Renou
Slowacki, Juliusz. Trzy poemata. Ed. 1. 1839. Paryz. Druk. i Ksieg. Polskiej
Slowacki, Juliusz. Xiadz Marek. Ed. 1. 1843. Paryz. Druk. i Litogr. Malude i Renou
Slowacki, Juliusz. Xiaze Niezlomny. Ed. 1. 1844. Paryz. Druk. i litogr. Maulde i Renou
Skimborowicz, Hipolit, Gerson, Wojciech. Willanow. 1877. Warszawa
Sierakowski, Waclaw. Silnie czyli oszczedzenie zdrowia pracuiacych okolo ciezarow. 1799. Krakow
Sierakowski, Sebastyan, Sebastian. Architektura obeymuiaca… T. 1-2. 1812. Krakow
Sienkiewicz, Karol. Katalog duplikat biblioteki pulawskiej… 1829. Pulawy. Druk. Biblioteczna
Sienkiewicz, Henryk. Ogniem i mieczem. Ed. 1. T. 1-3. 1884. Warszawa. Druk W. Szulca i Ski
Shakespeare, William. Dziela dramatyczne Williama Shakespeare. T. 1-3. 1875/1877. Sp. Wyd. Ksiegarzy
Seneca, Lucius. Smutne Starozytnosci Teatrum… 1696. Jan Christian Laurer
Rzewuski, Henryk. Pamiatki pana Seweryna Soplicy… T. 1-2. 1917. Poznan
Rubinkowski, J. K. Janina zwycieskich tryumfow… Ed. 1. 1739. Poznan
Reymont, W. S. Legenda. 1924. Warszawa-Bydgoszcz. Instytut Wyd. Biblioteka Polska
Reymont, W. S. Chlopi. T. 1-2. Warszawa. Gebethner i Wolff
Reymont, W. S. Z ziemi chelmskiej. Ed. 1. 1910. Warszawa. Gebethner i Wolff
Rejestr ogrodow polskich. Z. 1-7. 1964-1969. Warszawa. Panstwowe Wydawnictwo Naukowe
Radziwill, M. K. Peregrinacia abo pielgrzymowanie do Ziemie swietey… 1611. Szymon Kempini
Radziwill, M. K. Peregrinacya abo Pielgrzymowanie do Ziemie swietey… 1628. Krakow
Rastawiecki, Edward. Slownik malarzow polskich… T. 1-3. 1850-1857. Nakl. autora
Quirini E., Librewski, S. Ilustrowana kronika Legionow Polskich 1914-1918. Warszawa 1936
Psalterz Florjanski lacinsko-polsko-niemiecki. 1939. Lwow. Ossolineum
Przemysl i Handel: Tygodnik: 1918-1928. Warszawa. 1928. Red. tygodnika Przemysl i Handel
Balzer, Oswald. Geneza Trybunalu Koronnego. Warszawa 1886. Bibl. Umiejetnosci Prawnych.
Dunin, Karol. Dawne mazowieckie prawo. Warszawa 1880. Bibl. Umiejetnosci Prawnych.
Janowicz, Aleksander. O interwencyi t. z. ubocznej w procesie cywilnym. 1882. Orgelbrand
Dzienniki Sejmow Walnych Koronnych za panowania Zygmunta Augusta.. Krakow 1869.
Dzierzbicki, Cypryjan. Zbior wyrokow Senatu Departamentu Kassacyjnego... Radom 1885. Trzebinskiego.
Flamm, F. Interpretacya kodeksu cywilnego Krolestwa Polskiego. T. 1. Warszawa 1888.
Godlewski, Mscislaw. Zbior prac przygotowawczych do ustaw hypotecznych... Warszawa 1876.
Holewinski, Wladyslaw. O zobowiazaniach podlug Kodeksu Napoleona. 1869. Gebethner i Wolf.
Hube, Romuald. Sady ich praktyka i stosunki prawne spoleczenstwa w Polsce... 1886.
Jezioranski, Feliks. Ustawy hypoteczne i przepisy o zatwierdzaniu aktow notaryalnych... 1881.
Karpinski, Jozef. Pytania prawne rozstrzygniete... 1885-1890 r... 1891. Ziemkiewiczowej.
Karpinski, Jozef. Pytania prawne rozstrzygniete... 1890-1894. 1895. Noskowskiego.
Kirszrot, Jozef. Prawa o procentach ze stanowiska historycznego, prawnego... Warszawa 1868.
Kodex Napoleona Xiestwu Warszawskiemu, artykulem 69-tym Ustawy... 1810. Dabrowskiego.
Marcadé, Wiktor Napoleon. O przedawnieniu podlug kodexu cywilnego... Warszawa 1857.
Niemirowski, Adam. Wyklad notaryatu. Dziejowy i porownawczy. 1876. Kowalewskiego
Okecki Wladyslaw. Prawo familijne u Rzymian. Prawo malzenskie. 1866. Gebethner Wolff
Okolski, Antoni. Wyklad prawa administracyjnego... T. 1-3. Warszawa 1880, 1882, 1884.
Ordynacya kryminalna pruska. Tlumaczenia Jgnacego Stawiarskiego. Warszawa 1828.
Sadownictwo w Krolestwie Polskiem, magistratury sadowe... 1857. Warszawa.
Statut Wielkiego Xiestwa Litewskiego. Naprzod, za Naiasnieyszego... Wilno 1819.
Stawiarski, Ignacy. Inwentarz Kodexu Cywilnego Francuskiego czyli Kodexu Napoleona. 1811. Ragoczy.
Stawiarski, Ignacy. Opieka podlug Kodexu Napoleona dla Xiestwa Warszawskiego. 1811. Dekker i Komp.
Szepietowski, Walenty. Zbior praw urzadzen i instrukcyj hypotecznych... 1840. Hollanderski
Wolowski, Jan Kanty. Kurs kodexu cywilnego. T. 1-2. 1868. W Druk. Jana Jaworskiego
Zawadzki, Stanislaw. Prawo cywilne obowiazujace w Krolestwie Polskiem... T. 1-3. Warszawa 1860-1863.
Zbior urzadzen i przepisow dotyczacych wykonania prawa hypotecznego. Warszawa 1847.
Zielinski, Dominik. O Wexlach. Wydanie posmiertne. Warszawa 1884. E. Wende i Sp.
Zaluski, Jozef Andrzej. Biblioteka historykow, prawnikow, politykow... Krakow 1832. J. Czech.
Uwagi nad teraznieyszem polozeniem tey czesci ziemi polskiey... Lipsk. 1808.
Ahrens, H. Encyklopedja prawa czyli rys organiczny... Petersburg 1862. Ohryzka
Archiwum Komisyi Prawniczej. T. 1-12. 1895-1938. Wyd. Komisyi Prawniczej AU w Krakowie.
Archiwum tajne Augusta II, czyli zbior aktow... T. 1-2. Wroclaw 1843. Schletter.
Bandtkie Stezynski, Jan Wincenty. Prawo prywatne polskie. Warszawa 1851. Druk. Banku Pol.
Bandtkie Stezynski, Jan Wincenty. Historya prawa polskiego... Warszawa 1850.
Bernowicz, Michal. Summaryusz Praw Y Konstytucyi Seymowych Od Roku 1764. W Grodnie 1782.
Bobrzynski, Michal. O dawnym prawie polskim, jego nauce i umiejetnym badaniu. 1874. Sikorski.
Budzinski, Stanislaw. O powadze rzeczy osadzonej w procesie cywilnym... Petersburg 1861. Wolff
Burzynski, Piotr. O stosunkach majatkowych miedzy osobami rozno-krajowemi... 1844. Gieszkowski
Burzynski, Stanislaw. Zebranie Wszystkich Seymow... 1765. Kollegium XX. Jezuitow
Chodynski Adam. Dawne ustawy miasta Kalisza. Warszawa 1875. Napoleon Wartski
Confoederacya Generalna omnium ordinum Regni... M. DC. XXXII. 1632 Piotrkowczyka
Confoederacya generalna omnium ordinum Regni... M. DC. XLVIII.
Constitucie Seymu Walnego Koronnego Warszawskiego, Roku Pan. MDCXXVIII. Piotrkowczyk
Constitucie Seymu Walnego Koronnego... MDCXXXI. W Krakowie. Piotrkowczyk
Constitucie seymu walnego koronnego... MDCXVI W Krakowie. Piotrkowczyk
Dekret sadow J. K. Mci Assessorskich Koronnych, miedzy Konwentem Warszawskim...
Do Stanislawa Malachowskiego Referendarza Koronnego... Cz. 1-4. 1788-1790
Dokladny adwokat kraiowy w ktorym sie wszystkie w zyciu ludzkim... Krakow 1798. Gartner
Kwiatkowski, Franciszek. Jnwentarz do Kodexu Karzacego Krolestwa Polskiego...
Hube, Romuald. Prawo polskie w wieku trzynastym... Warszawa 1874, Red. BUP
Biernacki, Alojzy Prosper. O zamianie zaciagow na daniny zbozowe... 1808. W. B. Korn
Dutkiewicz, Walenty. Prawo hipoteczne w Krolestwie Polskiem. Warszawa 1850. Strabski
Dyaryusz Sejmu Wolnego Ordynaryjnego Grodzienskiego... 1784... Warszawa 1785. Scholarum Piarum
Dyaryusz sejmu z r. 1830-1831. T. 1-6. Krakow 1907-1912, Akademia Umiejetnosci
Dyaryusz Seymu Ordynaryinego pod zwiazkiem Konfederacyi Generalney... Warszawa 1776.
Encyklopedja podreczna prawa prywatnego. T. 1-4. Warszawa. Bibljoteka Polska.
Facciolati, Jakob. Mlody kawaler w Umieietnosci Sprawowania Rzeczypospolitey... W Krakowie 1752.
Filangieri, Kajetan. Nauka prawodawctwa. T. 1-8. 1791-1793. Dufour
Ganilh, K. Dykcyonarz ekonomii polityczney. 1828.
Garczynski, Stefan. Anatomia Rzeczypospolitey Polskiey, synom Oyczyzny... 1753.
Groicki, Bartlomiej. Porzadek Sadow y spraw mieyskich prawa Maydeburskiego... Przemysl 1760
Groicki, Bartlomiej. Artykuly prawa Maydeburskiego Ktore zowia Speculum Saxonum. Przemysl 1760.
Groicki, Bartlomiej. Postepek Wybrany iest z Praw Cesarskich... Przemysl 1760.
Groicki, Bartlomiej. Tytuly prawa Maydeburskiego Do porzadku y do Artykulow... 1760.
Haidinger, Andrzej. Adwokat domowy czyli kazdemu przystepne... Cieszyn. Malik.
Historya Zgromadzen Prawodawczych, Konwencyi Narodowej... T. 1–4. 1845–1846. S. Orgelbrand
Hube, Karol. O instytucyi hypotecznej w Krolestwie Polskiem. Warszawa 1869. Druk, Gazety Pol.
Januszowski, Jan. Statuta, Prawa y Constitucie Koronne lacinskie y Polskie... 1600. lazarzowey
Jaworski, Wladyslaw Leopold. Kodeks cywilny austryacki. T. 1-2. Krakow 1903-1905. Frommer.
Januszowski, Jan. Przywileie Koronne, ktoremi sie potwierdzaia... 1600. W Drukarni lazarzowey
Jaworski, Wladyslaw Leopold. Konstytucja z dnia 17 marca 1921. Krakow 1921. Krak. Sp. Wyd.
Jaworski, Wladyslaw Leopold. Ustawy o ksiegach publicznych. T. 1-2. Krakow 1897. Ksieg. L. Frommera
Jekel, Franz Joseph. O Polszcze iey dzieiach i konstytucyi. T. 1-2. 1819. Lwow, K. Wild
Kasparek, Franciszek. Prawo polityczne ogolne... T. 1-2. Krakow 1877-1881.
Koczynski, Michal. Prawo przemyslowe austryackie. Krakow 1883. M. Taffet
Dbalowski, Wlodzimierz, Przeworski Jan. Kodeks cywilny... 1927. F. Hoesick
Kodeks dyplomatyczny Ksiestwa Mazowieckiego... Warszawa 1863. Gazeta Polska
Kodeks karny Republik Sowjeckich. Warszawa 1926. Hoesick
Konfederacja Generalna Omnium Ordunum... 1733. Collegium Xiezy Scholarum Piarum
Konstytucje Publiczne Sejmu Extraordynaryjnego Warszawskiego... T. 1-2. 1775. Scholarum Piarum
Konstytucye Seymu extraordynaryinego w Warszawie roku 1767... Piarum.
Konstytucye Seymu Ordynaryinego Warszawskiego Roku MDCCLXXVI... 1776.
Korzonek, Jan, Rosenblüth, Ignacy. Kodeks zobowiazan. T. 1-2. Krakow 1934-35. Ksieg. Powszechna.
Kozuchowski, Stanislaw. Constytucye, statuta y przywileie... 1550 az do roku 1726... 1732
Krotki zbior opisania ustaw seymu i mow najwaznieyszych Xiestwa Warszawskiego... 1810. Szczepanski
Ksiega ustaw cywilnych wszystkim niemiecko-dziedzicznym kraiom... Cz. 1-3 + Regestr. Wieden 1811.
Kucharski, Andrzej. Najdawniejsze pomniki prawodawstwa slowianskiego. Warszawa 1838.
Linde, Samuel Bogumil. O statucie litewskim, ruskim... 1816. Zawadzki i Wecki
labecki, Antoni. Przypisy i inwentarz do kodexu postepowania sadowego... Warszawa 1811.
ladowski, Maciej. Inwentarz Konstytucyy Koronnych y W.X.Litewskiego... 1733. Officina Weidmanniana
ladowski, Remigiusz. Krotkie zebranie trzech praw poczatkowych... 1780. Szlichtyn
Majewski, Walenty Skorochod. Kodex handlowy... 1808. Drukarnia Zawadzkich
Malkowski, Konstanty. Przepisy postepowania sadowego w sprawach karnych. 1865. Gazeta Polska
Medrzecki, J. O prawie rzeczowem polskiem opartem na jawnosci xiag... 1828. Galezowski i Komp.
Montesquieu, Charles Louis de Secondat. Duch czyli tresc praw... T. 1-2. Lipsk, Drezno 1777
Ostrowski, Teodor. Inwentarz nowy praw, traktatow, y konstytucyi... 1782. Scholarum Piarum
Ostrowski, Teodor. Prawo cywilne albo szczegolne narodu polskiego. T. 1-2. 1784. Scholarum Piarum
Ostrowski, Teodor. Prawo cywilne narodu polskiego z statutow... T. 1-2. 1787. Scholarum Piarum
Pawinski, Adolf. 1572-1795. Rzady sejmikowe... 1888. J. Berger
Pawinski, Adolf. O pojednaniu w zabojstwie wedlug dawnego prawa polskiego. 1884. Warszawa
Pawinski, Adolf. Sejmiki ziemskie. Poczatek ich i rozwoj... 1895.
Piekosinski, Franciszek. Kodeks dyplomatyczny miasta Krakowa 1257-1506. Cz. 1-4. 1879-1882, AU
Piekosinski, Franciszek. Prawa, przywileje i statuta miasta Krakowa. T. 1-2. 1885-1909. AU.
Prawo cywilne obowiazujace w Krolestwie Polskiem. Wyd. nieurzedowe. Warszawa 1914. Tow. Prawnicze
Prowincyonalny zbior praw Krolestwa Galicyi i Lodomeryi za rok 1828. Druk. P. Pillera
Przywileie y Constitucie seymowe... 1676. Krakow 1676. W Drukarni Dziedzicow Krzysztofa Schedla
Rousseau, Jan Jakob. Umowa towarzyska czyli zasady prawa... Agen. 1839. Quillot
Rydecki, Jakob. Sad sumienia. T. 1-3. Poznan 1861. J. K. zupanski
Rzesinski. J. H. S. Trzy Kodexa Francuzkie. Cywilny, Postepowania sadowego i handlowy. Krakow. 1845
Sadownictwo w Krolestwie Polskiem, magistratury sadowe... w roku 1851. Druk. Rzadowa
Sienicki, Szczepan. Sposob nowo-obmyslony Konkludowania Obrad Publicznych... Cz. 1-3. 1764
Skrzetuski, Wincenty. Prawo polityczne narodu polskiego. T. 1-2. 1782-1784. Scholarum Piarum
Slonski, Michal. Accessoria. Statut y Konstytucye z Czaradzkiego... 1758. J. Filipowicz
Slonski, Michal. Accessoria, statut y konstytucye z Czaradzkiego... 1760. Filipowicz
Slonski, Michal. Accessoria Statut y Konstytucye z Czaradzkiego... 1765. J. Filipowicz
Slotwinski, Felix. Prawo natury rzadowe... 1815. W Druk. Akademickiey.
Sprawozdanie Wydzialu Towarzystwa Prawniczego we Lwowie... 1891-1912.
Starzynski, Stanislaw. Kodeks prawa politycznego czyli austryackie ustawy... 1903. Jakubowski
Stawiarski, Jgnacy. Inwentarz kodexu cywilnego francuskiego... 1811. Ragoczy
Wzory roznych czynnosci sadowych. Warszawa 1808. Druk. Zawadzkich
Stroynowski Hieronim. Mowa… kanonika kiiowskiego O Konstytucyi Rzadu... 1791
Stroynowski, Hieronim. Nauka prawa przyrodzonego, politycznego... 1785. W Druk. Krolewskiej
Suligowski, Adolf. Bibljografja prawnicza polska XIX i XX wieku. 1911. M. Arct
Szczerbic, Pawel. Ius Municipale. To iest prawo mieyskie maydeburskie... Lwow 1581.
Thiers, Ludwik Adolf. Historya zgromadzen prawodawczych... 1845 S. Orgelbrand
Trebicki, Antoni. Prawo polityczne i cywilne Korony Polskiey... T. 1-2. 1789-1791. P. Dufour
Przywileie i Konstytucye Seymowe za panowania... Stanislawa Augusta Roku Panskiego M.D.CC.LXIV...
Kainko, E. W. Zdarzenia nayznakomitsze w dziejach Krolestwa Pol... Wroclaw 1823. W.B.Korn.
Kalicki, B. Boguslaw Radziwill, koniuszy litewski. Szkic historyczny. Krakow 1878. Czas.
Kalinski, Gwillem. Mowy do rolnikow miane w Pawlowie. W Drukarni Krolewskiey
Karlowicz, J., Krynski, A., Niedzwiedzki, W. Slownik jezyka polskiego... T. I-VIII. 1900-1927
Karnkovvskiego Stanislavva Messiasz albo, Kazania o upadku y naprawie... Poznan 1597
Karpinski, Franciszek. Boleslaw III. Traiedya. 1790. Warszawa. Scholarum Piarum.
Karpinski, Hilaryon. Lexykon geograficzny dla gruntownego poiecia... 1766. Druk XX. Bazylianow
Karta dawnej Polski z przyleglemi okolicami krajow sasiednich... 1859. Paryz
Kasprowicz, Jan. Taniec zbojnicki. Cztery plansze... Wladyslaw Skoczylas. 1929. J. Mortkowicz
Kasztelewicz, Stanislaw. Spis ziemian ziemi: kaliskiej; kieleckiej... 1919. Warszawa, Kondecki
Kazania na roznych publikach tak w ordynaryine, iak w inne partykularnieysze swieta... 1741
Kegel, Philipp. Dwanascie Naboznych Rozmyslania To iest: Modlitwy... Chrzescianom... 1671 Rhete
Kieszkowski, Jerzy. Kanclerz Krzysztof Szydlowiecki... 1912, Poznan. Ksiegarnia J. K. zupanskiego
Kleczewski, St. Kalendarz seraficzny zamykaiacy.. 1760. Lwow. Bractwa Swietey Troycy
Klucz prognostykarski to iest rzetelne obiasnienie slow... Suprasl 1768. W Drukarni XX. Bazylianow
Kluk, Krzysztof. Botanika dla Szkol narodowych pierwszy raz wydana. Cz. 1-2. 1785.Warszawa
Klodzinski, Jan. Encyklopedya i methodologia... wiadomosci prawnych. 1842.Warszawa
Krakowska Ksiega Adresowa na rok 1906 pod red. Jozefa Knapika. 1905. A. Kozianski
Kobylecki, J. Wiadomosc o Syberyi i podroze... w latach 1831, 1832... T. 1-2. 1837. J. Wroblewski
Kochanski, Dominik. Kazania y nauki z badaniami, przekladami... na missyach... 1770. W Wilnie
Kock, Karol Pawel. Paryz i jego obyczaje. T. 1-2. 1843. Warszawa. Druk. przy ul. Rymarskiej
Kodex kar glownych i poprawczych. 1847 Warszawa. Kommissyi Rzadowej Sprawiedliwosci
Kojalowicz, Wijuk Wojciech. Herbarz rycerstwa W.X. Litewskiego... 1897. Czas Fr. Kluczyckiego i Sp.
O ustanowieniu i upadku konstytucyi polskiey 3go Maia. Cz. 1-2. 1793. We Lwowie
Kollataj, Hugo. Rozbior krytyczny zasad historyi o poczatkach rodu ludzkiego. T. 1-3. 1842. Krakow
Komeniusz, Jan Amos. swiat rzeczy pod zmysly podpadaiacych... 1770. U M. Groella
Komorowski, Adam Jgnacy. Sposob katechizowania... 1757. Collegio XX. Schol. Piar.
Konieczny, Wlodzimierz. Teka graficzna 1. Krakow 1909
Kopera, Felix. Spis drukow epoki jagiellomskiej... Hutten-Czapskiego... 1900. Krakow
Korytkowski, Jan. Arcybiskupi gnieznienscy...od r. 1000 az do r. 1821... T. 1-5. 1888-1892
Korzelinski, Seweryn. Opis podrozy do Australii i... od 1852 do 1856... T. 1-2. 1858.
Kosicki, Ludwik. Odbicia drzeworytow
Kosinski, Adam Amilkar. Powiastki i opowiadania zolnierskie... 1799 do 1812 r. T. 1-3. Lipsk 1845
Kosinski, J. Zasady nauki artylleryi. Z rossyiskiego na polski... Cz. 1-2. 1820.
Kossak, Zofja. Szalency bozy. Z barwnemi ilustracjami Leli Pawlikowskiej. Warszawa 1937. Roj
Kotowski, Pawel. Historya starozytna zawieraiaca... do potyczki pod Akcyum 1-3974 roku swiata... 1818
Kozmian, Andrzej Edward. Pamietniki z dziewietnastego Wieku. Wspomnienia. T. 1-2. 1867. Nakladem Mieczyslawa Leitgebra
Krasicki, Ignacy. Woyna chocimska. 1780. M. Groll
Kraszewski, J. I. Witolorauda. Wyd. drugie, przerobione i powiekszone. Wilno 1846. J. Zawadzki
Kraushar, Aleksander. Towarzystwo Warszawskie Przyjaciol Nauk 1800-1832. Ks. I-IV. 1900-1906.
Krolowie Polscy w obrazach i piesniach. 1893. Nakl. Sylwestra Strzelczyka
Krupinski, Andrzej. Wiadomosc o Rosciekach w powszechnosci... 1782. Druk.OO. Bazylianow
Ksiazka kucharska dla uzytku w domach miejskich i panskich. 1835. Nakladem Franciszka Pillera
Ksiazka kucharska powszechna do uzytku w kazdem gospodarstwie... 1827. F. Piller
Ksiega adresowa Polski (wraz z W. M. Gdanskiem) dla handlu, przemyslu, rzemiosl i rolnictwa 1930
Ksiega adresowa Rzeczypospolitej Polskiej 1925-1926
Ksiega chwaly piechoty. Redaktor Eugeniusz Quirini. 1937-1939. M. Arct
Ksiegi Metamorphoseon to iest Przemian, od Publiusa Owidyusza Nasona... 1638
Ksiegi Psalmow Dawidowych lacinskim y polskim jezykiem. 1714. Druk. Franciszka Cezarego
Ku czci poleglych lotnikow. Ksiega pamietkowa... Marjana Romeyki. 1933. Lucjan Zlotnicki
Kulesza, Jan Alojzy. Wiara Prawoslawna Pismem Swietym, Soborami, Oycami... 1704
Kumelski, N. A.; Gorski, St. B. Zoologia albo historya naturalna zwierzat... T. 1-2. 1836
Kurcyusza. Przepisy dyetetyczne czyli reguly zachowania sie w czerstwym zdrowiu... T. 1-2. 1785-1786
Wiadomosc o kleynocie szlacheckim... przez Ewarysta Andrzeia Hrabie Kuropatnickiego. Cz. 1–4. 1789. Gröll
Kurowski, Jan Nep. Najnowsze spostrzezenia nad chorobami, a mianowicie zarazliwemi... 1832
Kurowski, J. N. Weterynarya popularna: nauka poznawania i leczenia chorob... 1841. Glücksberg
Kwiatkiewicz, Jan. Supplika wniesiona za Bogiem do grzesznika: abo wywody niezbite... Wilno 1742
Algiebra dla szkol narodowych. Pierwszy raz wydana. W Marywilu 1782. U Michala Grölla
Lach Szyrma, Krystyn. Anglia i Szkocya: przypomnienia z podrozy r. 1820-1824... T. 1-3. 1827-1829
Lacombe, Jakub. Historya odmian zaszlych w Panstwie Rossyiskim napisana francuskim iezykiem... 1766
Lafenestre, Georges; Verne, Henri. Luwr. T. 1-2. Arcydziela malarstwa. Arct
Lam, Stanislaw. Ksiazka wytworna. Rzecz o estetyce druku. 1922. Lazarski
Lan, Alina. Kometa Halleya. 1934. Nakl. Filomaty
Latzko, Andrzej. Powrot. Autoryzowany przeklad Jana Barskiego. 1931. Tow. Wyd. Biblion.
Lenartowicz, Teofil. Nowa lirenka. Rytmy. Cz. 1-2. 1859. W Drukarni Karola Kowalewskiego
Lenartowicz, Teofil. Zachwycenie i Blogoslawiona. Z ilustracyami Antoniego Zaleskiego. 1861.
Lepecki, Mieczyslaw Bogdan. Jozef Pilsudski na Syberji. 1936. Glowna Ksiegarnia Wojskowa
Leroy, Ludwik. Medycyna wyleczaiaca... przelozona przez W. K. Antonowicza. 1830. Glücksberg
Leszczyc, Zbigniew. Herby szlachty polskiej. T. 1-2. 1908. Fiedler, Wende, Altenberg
Lesniewski, Pawel Eustachy. Obraz swiata pod wzgledem geografii... T. 1-2. 1852-1853
Lesniewski, Pawel Eustachy. Rybactwo krajowe czyli historyja naturalna ryb... 1837. Zawadzki i Wecki
Lesniewski, Pawel Eustachy. Wychowaniec dziewietnastego wieku... 1843. Merzbach
Lewandowski, Stanislaw. Henryk Siemiradzki. 1904. Nakl. Gebethnera i Wolffa
Lewocka, Katarzyna. Powiastki dla dzieci z prawdziwych wydarzen. 1837. Jozef Wecki
Lichocki, Filip. Dyaryusz przyiazdu Nayiasnieyszego Stanislawa Augusta... Krakow 1787.
Liguori, Alfons. Nawiedzenie Nayswietszego Sakramentu i Nayswietszey Maryi Panny... 1792
Listy Jana III krola polskiego, pisane do krolowej Maryi Kazimiry... w roku 1683. 1823. E. Raczynski
Bekker Pleban. Manualik zawieraiacy Sposob Leczenia Bydlat. Warszawa 1797
Bielski, Ian. Widok Krolestwa Polskiego Ze wszystkiemi... T. I-II. 1763
Boccaccio, Giovanni. Dekameron. Warszawa 1930
Bohusz, Xawier. O poczatkach narodu i jazyka litewskiego... 1808
Boleslavivsz Boleslaviusz, Klemens. Przerazliwe echo traby ostateczney... 1695
Dziela Jana Naturalisty... Mnichopismo, Oskarzenie, Obrone. Przez Aloyzego Marca. Augszpurg 1784
Boniecki, Adam. Poczet rodow w Wielkiem Ksiestwie Litewskim w XV i XVI wieku. 1887
Bobrzynski, Michal. Dzieje Polski w zarysie. T. 1-2. Warszawa. Gebethner i Wolff 1880-1881
Historya podrozy y osobliwszych zdarzen... Maurycego Augusta hrabi Beniowskiego. T. 1-4. 1806
Broniewski, Wladyslaw. Dymy nad miastem. Warszawa. Ksiazka 1927
Broniewski, Wladyslaw. Trzy salwy: biuletyn poetycki... Warszawa 1925
Brzekowski, Jan. Razowy epos. Nicea. U Tyszkiewiczow 1946
Bystrzonowski, Woyciech. Jnformacya matematyczna, rozumnie ciekawego Polaka Swiat... Lublin 1743
Bystrzonowski, Woyciech. Informacya Matematyczna, Rozumnie Ciekawego Polaka Swiat... Lublin 1749
Historyja powszechna Cezara Cantu. T. I-XI. Warszawa. S. Orgelbrand 1853
Cervantes Saavedra, Miguel de. Przedziwny Hidalgo Don Kichot z Manczy: powiesc
Chadzynski, Jan Nepomucen. Historyczno-statystyczne opisy miast...T. 1-3. Warszawa. Blumenthal 1856
Chimera: czasopismo poswiecone sztuce i literaturze. T. 1-10 (z. 1-30). 1901-1907
Chielowski Chmielowski, Benedykt. Nowe Ateny albo Akademia wszelkiey scyencyi... Cz. 1. Lwow 1755
Chmielowski, Benedykt. Nowe Ateny albo Akademia wszelkiey scyencyi pelna...[Cz. 2]. Lwow 1754
Chmielowski, Benedykt. Nowe Ateny albo Akademia wszelkiey scyencyi pelna...[Cz. 3]. Lwow 1754
Chojecki, Karol Lubicz. Pamiec dziel polskich podroz y nie pomyslny sukcess Polakow. Warszawa 1789
Tablice odmian herbowych Chrzanskiego. Warszawa. J. Ostrowski 1909
Ciekawe doswiadczenia gospodarskie w poznawaniu lat, mocy, zdrowia. Wilno 1777
Cuda i osobliwosci natury i sztuki w roznych znayduiace sie kraiach. T. 1-2. Krakow 1811
Opis chorob... zarazliwych ludzkich...bydlo... ukaszeniu wscieklych bestyi... przez Kurcyusza. 1783
Czerniecki, Stanislaw. Compendium Fercvlorvm Albo Zebranie Potraw. Krakow 1682
Pamietniki Kajetana Kozmiana... od roku 1780 do roku 1815. T. 1-3. 1858-1865. J. K. Zupanski
Obraz historyczno-statystyczny Wiednia. Warszawa 1821
Labecki, Hieronim. Gornictwo w Polsce. Opis kopalnictwa i hutnictwa... T. 1-2. 1841
W. X. Mikolaja Lancycego Societatis Jesu Medytacye, Nowym, y Doskonalym sposobem... 1727
Letowski, Ludwik. Katedra krakowska na Wawelu. 1859
Lukaszkiewicz, J. Przewodnik do Egiptu i Palestyny. Poznan 1902. Ksieg. sw. Wojciecha
Maichrowicz, Szymon. Trwalosc szczesliwa Krolestw. Cz. 1 Upadle Krolestwa Lwow 1764
Maichrowicz, Szymon. Trwalosc szczesliwa Krolestw. Cz. 2 Szczesliwosc Polskiego Narodu Lwow 1764
Maychrowicz, Szymon. Trwalosc szczesliwa Krolestw. Cz. 3 Znaki y Przyczyny Trwalosci Krolestw 1764
Maychrowicz, Szymon. Trwalosc szczesliwa Krolestw. Cz. 4 Trwalosci albo upadku Krolestw sposoby 1772
Majakowskij, Wlodzimierz. Wybor poezyj w przekladach Broniewskiego, Jasienskiego... 1927
Maior, Jan. Wielkie zwierciadlo przykladow wiecey... 1633, W Drukarniey Antoniego Wosinskiego
Manteuffel, Gustaw. Inflanty Polskie poprzedzone ogolnym rzutem oka... 1879. Ksieg. J.K. Zupanskiego
Mankowski, Tadeusz. Galerja Stanislawa Augusta. 1932. Ossolinskich
Poczet krolow polskich. Zbior portretow historycznych. Rysunki Jana Matejki. 1893. Perles
Matlakowski, Wladyslaw. Zdobienie i sprzet ludu polskiego na Podhalu. Zarys zycia ludowego. Warszawa 1901. Ksieg. E. Wendego i S-ki
Pamietniki Marcina Matuszewicza kasztelana brzeskiego-litewskiego 1714-1765. T. 1-4 w 2 wol. 1876
Maczynski, Jozef. Krakow dawny i terazniejszy z przegladem jego okolic. 1854. J. Czech
Maczynski, Jozef. Pamiatka z Krakowa. Opis tego miasta i jego okolic. Cz. 1-3. 1845
Meyera uniwersum czyli opisanie najgodniejszych widzenia i uwagi... T. 1-2. 1834-1835. Glücksberg
Miczinski, Sebastyan. Zwierciadlo Korony Polskiey. Vrazy ciezkie, y vtrapienia wielkie... 1648
Mieczynski, Adam. Pszczolnictwo polskie czyli zbior pism najpraktyczniejszych... 1859. J. Jaworski
Stachiewicz, Juljan. Album Legjonow Polskich. Warszawa 1933
Fajans, Maxymilian. Album zawierajace widoki brzegow Wisly. Poznan 1854
Akt elekcyi Roku Tysiac Siedmset Szescdziesiatego Czwartego, Miesiaca Sierpnia... Warszawa 1764
Album warszawskie: zebr. staraniem K. Wl. Wojcickiego. Warszawa 1845
Amilkar Kosinski we Wloszech: 1795-1803. Poznan 1877
Anti-Monachomachia W Szesciu Piesniach
Appert, P. Ksiazka dla kazdego gospodarza czyli Sposob zachowania... Warszawa 1820
Milosz, Czeslaw. Apokalipsa. Paryz. 1986
Bachowski Wl., Treter M. Wystawa miniatur i sylwetek we Lwowie 1912
Bajeczki i wierszyki dla malych dzieci z licznemi obrazkami. Warszawa 1901
Balaban, Majer. Historja Zydow w Krakowie i na Kazimierzu... T. 1-2. Krakow 1931
Bandtkie, Jerzy Samuel. Historya drukarn w Krolestwie Polskiem... J. Matecki. 1826
Bank Polski 1828-1928: dla upamietnienia stuletniego jubileuszu otwarcia. Warszawa 1928
Bartels, A., Norwid, C. lapigrosz: szkice obyczajowe. Paris
Doswiadczenia w gospodarstwie, ogrodnictwie, rekodzielach, w lekarstwach wieyskich... T. 1-2
Doswiadczony ogrodnik czyli Krotka lecz na wielu doswiadczeniach.... Wroclaw 1815
Dowbor-Musnicki. Krotki szkic do historji I-go Polskiego Korpusu. Cz. 1-3. Placowka 1919
Wyklad teoryczno-praktyczny sztuki wyrabiania i pedzenia spirytusu... przez A. Dunina na Skrzynnie
Dyaryusz krotko zebrany Seymu Glownego Ordynaryinego Warszawskiego... 1788. [T. 1-3]. Dufour 1789
Historya Hiszpanii: podlug najlepszych zrodel... przez T. Dziekonskiego. T. 1-2. Warszawa 1852
Obraz swiata pod wzgledem geografii, statystyki i historyi wszystkich krajow. T. 1-2. Warszawa 1843
zycie Napoleona podlug najlepszych zrodel. T. 1-2. Warszawa. Merzbach 1841
Dziekonski, T. Wiazanie dla moich wnukow. Pierwiastki czytania jako zacheta do nauki. Merzbach 1848
Katechizm Zdrowia Dla Uzytku Szkol Y Domowey Edukacyi... przez Bernarda Krzysztofa Fausta. 1795
Folwark w ktorym grunta nie zostawuja sie nigdy ugorem... X. Grzegorza Kniazewicza. Wilno 1770
Frank-Massonia mezczyzn i kobiet symboliczna. Wilno 1820
Fredro, Aleksander. Piczomira krolowa Branlomanii. Tragedya w trzech aktach. 1920
Listy Narcyzy zmichowskiej do rodziny i przyjaciol wyd. wznowione. T. 1-3. Warszawa 1906
Listy Narcyzy zmichowskiej do rodziny i przyjaciol : opatrzone wstepem. T. 1-3. Warszawa 1885
Fr. Rawita Gawronski. Bohdan Chmielnicki... Elekcyi Jana Kazimierza. T. 1-2. 1906 1909
Gasiorowski, A. Elementarz polski zawierajacy w sobie pierwsze poczatki czytania i pisania... 1858
Geometrya Albo Niektore latwieysze Sposoby Do Rozmierzania Wszelkich Dlugosci. Warszawa 1769
Geometryia analityczna liniy i powierzchni drugiego rzedu przez A. Kr. 1822
Wyzycki, Jozef Gerald. Zielnik ekonomiczno-techniczny czyli opisanie drzew... T. 1-2. 1845
Ziemiopismo Powszechne Czasow Naszych Dawnego i Srzedniego Dotykaiace. Giecego. Kalisz 1772
Historja powstania narodu polskiego w 1861-1864 r. przez Agatona Gillera. 1867-1871. T. 1-4
Mikolaia Doswiadczynskiego przypadki przez niegoz samego opisane...Grolla. 1776
Historya rzymska 49 kopersztychami naywaznieysze czyny... Millota. T. 1-2. J. Mateckiego
Kazania i Homilyie Na Niedziele Doroczne... T. 1-4.1681. Societatis Iesu
Liebkind, Henryk. Modlitwy dla Izraelitow, na dni zwyczajne i uroczyste... 1846. J. Rothwand
Starozytnosci polskie. Ku wygodzie czytelnika porzadkiem... T. 1-2. 1842-1852. J. K. zupanski
Mosch, K. F. Wody Mineralne Szlaskie i Hrabstwa Glackiego. 1821. Wilhelm Bogumil Korn
Mowy wyborne z roznych polskich krasomowcow i dzieiopisow wyiete... Lublin. 1759
Mycielski Jerzy, Wasylewski Stanislaw. Portrety polskie Elzbiety Vigée-Lebrun 1755-1842. 1927
Mycielski Jerzy, Wasylewski Stanislaw. Portrety pol. Elzbiety Vigée-Lebrun 1755-1842. 1928. Wegner
Muchanow, Pawel. Autentyczne swiadectwa o wzajemnych stosunkach pomiedzy Rossya... 1840
Najnowszy illustrowany przewodnik po Krakowie i okolicach... A. Napierkowski
Narbutt, Teodor. Dzieje starozytne narodu litewskiego. T. 1-9. Wilno 1835-1841
Niemcewicz, Julian Ursyn. Bayki i Powiesci. T. 1-2. Warszawa 1817
Niemcewicz, Julian Ursyn. Bayki i Powiesci. Edycya druga. T. 1-2. 1820. N. Glücksberg
Niemcewicz, Julian Ursyn. spiewy historyczne: z muzyka i rycinami. Warszawa 1816
Niemcewicz, Julian Ursyn. Dzieje panowania Zygmunta III, Krola Polskiego. Warszawa 1819
Niemcewicz, Julian Ursyn. Dzieie panowania Zygmunta III. Z wizerunkami. T. 1-3. 1836. Schletter
Rys zycia i Wybor pism Stanislawa Leszczynskiego, krola Polskiego, Xiecia Lotaryngii i Baru... 1828
Dziela Cyprjana Norwida. Warszawa. Parnas Polski. 1934
Koleda duchowna parafianom od pasterzow... Michala Jozefa Antoniego Dyaszewskiego Krakow 1753
O zlamaniu kosci i sposobach leczenia ich... Warszawa 1833
Nowolecki, Aleksander. Wykaz ulic, placow, kosciolow i domow miasta Krakowa... 1878. W. Kornecki
Lud ukrainski, jego piesni, bajki, podania, klechdy, zabobony... T. 1-2. 1857. T. Glücksberg
Nowy Dykcyonarz historyczny albo historya skrocona... T. 1-8. 1783-1787. P. Dufour
Obraz historyczno-statystyczny miasta Poznania... przez Jozefa lukaszewicza T. 1-2. 1838
Lubomirski, Edward. Obraz historyczno-statystyczny Wiednia. Oryginalnie 1815 r. wystawiony. 1821
Oltarzyk rzymsko-katolicki czyli Zbior katolickiego nabozenstwa... Lipsk 1846
Odyniec, Antoni. Oltarzyk rzymsko-katolicki... Wydanie drugie... 1857
Ochorowicz-Monatowa, Maria. Uniwersalna ksiazka kucharska... Lwow - Warszawa
Tasso, Torquato. Goffred abo Ieruzalem wyzwolona. Krakow. 1687
Gombrowicz, Witold. Ferdydurke. Warszawa. Roj 1938
Pamiec O Cnotach, Szczesciv, Dzielnosci... Iana Alexandra Gorczyna. Krakow 1648
Gospodarz Galicyiski Czyli Sztuka Zbogacenia Sie W Krotkim Czasie. H. G. H.
Goworek herbu Rawicz woiewoda sandomierski. Warszawa 1789
Gorecki, Juliusz. Kamienie na szaniec opowiadanie o Wojtku i Czarnym. KOPR 1943
Gorecki, Juliusz. Kamienie na szaniec. Wyd. 2. 1944
Dzieie w Koronie Polskiey z przytoczeniem niektorych... lukasza Gornickiego. 1637
Dzieie w Koronie Polskiey za Zygmunta I... lukasza Gornickiego. Warszawa MDCCLIV 1754
Rozmowa o elekcyi o Wolnosci o Prawie y obyczajach Polskich... lukasza Gornickiego. W Warszawie
Grabowski, Ambrozy. Krakow i jego okolice. Czecha 1830
Zrzodla do dziejow polskich. T. I-II. Grabowskiego i Przezdzieckiego. Wilno 1843-44
Skarbniczka naszej archeologii obejmujaca sredniowiekowe pomniki... Ambrozego Grabowskiego. 1854
Zdanie syna koronnego o piaciu rzeczach... przez Piotra Grabowskiego. 1595
Graduale Romanum de tempore et sanctis Ad ritum Missalis ex decreto Sacrosancti. Cracoviae 1614
Gradvale Romanum de tempore et sanctis Olim jussu sacrae recordations Pij V. Cracoviae MDCCXL 1740
Rzadna gospodyni we wzgledzie kuchni i spizarni... Karoline Eleonore Grebitz. 1838-39
Grobiian abo polityka iego prostota obyczajow y sztuk rozmaitych. Jana Guczy. Krakow 1637
Guide du voyageur en Pologne et dans la République de Cracovie... Glucksberg 1820
Gumowski, M. Herbarz Polski. Warszawa. Kawa Hag 1932
Gumowski, M. Pieczecie krolow polskich. Tow. Numizmatyczne. Krakow 1910
Gustawicz, Br. Rajchman, Br. Wycieczka w Czorsztynskie. Wycieczka na lomnice. 1881 1879
Panegiryczne niektore Dyskvrsy dvchowne y rozne insze kazania. Waleryana Gvtowskiego. 1675
Tasso, Torquato. Goffred abo Ieruzalem wyzwolona. Kraków. 1687
Tasso, Torquato. Goffred Abo Iervzalem Wyzwolona. W Krakowie 1618
Tasso, Torquato. Goffred Abo Jervzalem Wyzwolona. W Krakowie 1651
Zbior dzieiopisow polskich. Tom 1. Kronika Marcina Bielskiego 1764
Zbior dzieiopisow polskich. Tom 2. Kronika Macieia Stryikowskiego. 1766
Zbior dzieiopisow polskich. Tom 3. Kronika Marcina Kromera. 1767
Zbior dzieiopisow polskich. Tom 4. Kronika Sarmacyi Europskiey Alexandra Hrabi Gwagnina. 1768
Harbou, Thea von. Metropolis. Rój 1927
Oekonomika ziemianska generalna. Iakvba Kazimierza Havra. 1675
Wielki atlas do zoologii, botaniki i mineralogii. Gustaw Hayek. 1887
Hempel, S. Statyka. Cz. 1. Warszawa 1934
Jana Herborta z Fulsztyna Glownych o wierze artykułow. Cracoviae, 1568
Ioannis Herborti A Fvlstin Locorvm de fide communium. Cracoviae, 1568
Heroina chrzescianska Rozmaitością Modlitw... 1794
Hirschberg, Aleksander. Maryna Mniszchówna. Lwów 1906
Historia zycia nayjasnieyszego Stanisława I. Krola Polskiego... 1744
Mościcki, Cynarski. Historja najnowsza. Kultura i Wiedza, 1933-34
Historya dwóch lat 1861-1862. T. 1-5. Z. L. S. Kraków. 1892-1896
Historya Narodu Polskiego Od Początku Chrześcianstwa. T. II-VII, 1780-1786
Historya O Rewolucyi Krolestw Szwedzkiego y Duńskiego po Polsku Wyłożona. 1701
Historya odległych pod panowaniem rossyiskiem będących narodów. T. 1-2. 1809
Historya podróży i odkryć dokonanych na morzu i lądzie. Warszawa 1843
Historya Polityczna Rewolucyi Amerykanskiey Teraznieyszey. 1783
Historya Rewolucyi Zaszłych w Rządach Rzeczypospolitey Rzymskiey. 1736
Historya na dwie księgi podzielona. Warszawa. 1779
Historyia Napoleona I cesarza Francuzów i króla Włoch. T. 1-2. 1809
Hoffmann, Jakob. Zasady nauki o roslinach podług Karola Ludwika Wildenowa. Cz. 1. 1815
Hofmanowa, Klementyna z Tańskich. Biografie znakomitych Polaków i Polek. 1833
Książka do nabożeństwa dla Polek przez Autorkę Pamiątki po dobrej matce
Hoge, Stanisław. Tu Chazy czyli Rozmowa o Żydach. Warszawa,1830
Hołowiński, X. Pielgrzymka do Ziemi Świętej. T. 1-5. 1842-1845
Homer. Odysseja. Kraków, 1873
Homer. Iliada. T. 1-3. Warszawa, 1827-28
Piesni Wszystkie Horacyusza Przekładania Rożnych. T. 1-2, 1773
Fizyka dla szkół Narodowych Część 1. Mechanika. 1792
Wstęp do fizyki dla szkół narodowych Kraków. 1783
Hufeland, Ch. Dobra rada dla matek w ważnych punktach fizycznego wychowania dzieci. 1808
Hulewicz, J. Kain : dramat. Poznań, 1920
Ilnicka, M. Illustrowany skarbczyk polski. Historya polska opowiedziana wierszem. 1861
Rozmowy Artaxessa y Ewandra. 1745
Informator o osobach skazanych w PRL za działalność szpiegowską w latach 1944-1970. Warszawa 1972
Iwanicki, Karol. Budownictwo wiejskie. Poradnik przy wznoszeniu zabudowań na wsi. 1917
Heleniusz. Listki wichrem do Krakowa z Ukrainy przyniesione. T. 1-3
Helleniusz. Wspomnienia narodowe. 1861
Iwaszkiewicz, Jarosław. Oktostychy. Warszawa 1919
Jabłonowski, Aleksander. Atlas historyczny Rzeczypospolitej Polskiej. 1899-1904
Heraldica To iest Osada Kleynotow Rycerskich.. Jabłonowskiego. 1752
Ostafi po polsku, Eustachius po łacinie, Placyd po swiecku. 1751
Xięgi Ester, Judyt, Zuzanny, z Pisma Swiętego wybrane. 1747
Arytmetyka i pierwsze zasady algiebry. 1822
Wiadomości ściągające się do woyskowéy palnéy broni ręcznéy. Antoniego Jakubowicza. 1824
Listy krola Jana III, pisane do Krolowéy Maryi Kazimiry. 1824
Jan Tarnowski z Dzikowa. Kraków1898
Jankowski, Edmund. Ogród przy dworze wiejskim. T. 1-2. Warszawa 1900
Janowski, J. K. Pamiętniki o powstaniu styczniowem. T. 1-3. 1923-31
Janta, Aleksander. Ściana milczenia. 1944
Janta, Aleksander. Psalmy. 1943
Jaroszewski, Z., Dąbrowski, L. Przegląd wystawy powszechnej wiedeńskiej z 1873 r. 1874
Jaroszewicz, J. Obraz Litwy pod względem jej cywilizacyi od czasów najdawniejszych. 1844-45
Jasieński, B. But w butonierce. 1921
Ogrodnictwo. Podług wykładu W. Jastrzębowskiego w Marymoncie. 1876