Notamment recherche de livre

 

Auteur: Kotłubaj, Edward

Titre: Galeria Nieświeżska portretów radziwiłłowskich. Opisana historycznie przez ... Z drzeworytami Michała Starkmana.

Lieu: Wilno

Editeur: Czcionkami A. Marcinowskiego

Date: 1857

Description

Notes

Prix: 1300 PLN