Notamment recherche de livre

 

Auteur: Skimborowicz, Hipolit, Gerson, Wojciech

Titre: Willanów: album : zbiór widoków i pamiątek oraz kopje z obrazów Galeryi Willanowskiej wykonane na drzewie w Drzeworytni Warszawskiej z dodaniem opisów skreślonych przez H. Skimborowicza i W. Gersona.

Lieu: Warszawa

Editeur: Nakład S. Orgelbranda Synów i Drzeworytni Warszawskiej

Date: 1877

Description

Notes

Prix: 1900 PLN