Notamment recherche de livre

 

Auteur: Słotwiński, Felix

Titre: Prawo natury rządowe ... stosownie do porządku K.A. Martiniego, zasad F. Zeilera, a metodu F. Egera w ięzyku polskim ułożone.

Lieu: Kraków

Editeur: W Druk. Akademickiey. Nakładem Wydawcy

Date: 1815

Description

Notes

Prix: 400 PLN