Notamment recherche de livre

 

Auteur: Niesiecki, Kasper

Titre: Herbarz polski, powiększony dodatkami z późniejszych autorów, rękopismów, dowodów urzędowych i wydany przez Jana Nep[omucena] Bobrowicza. T. 1-10.

Lieu: Lipsk

Editeur: Nakładem i drukiem Breitkopfa i Haertela

Date: 1839-1846

Description

Notes

Prix: 14000 PLN