Notamment recherche de livre

 

Auteur: Holewiński, Władysław

Titre: O zobowiązaniach podług Kodeksu Napoleona. Wykład tytułu III i IV Księgi Trzeciej przez (...) Prof. Szkoły Głównej Członka Komisyi Najwyższej Egzaminac.

Lieu: Warszawa

Editeur: Skł. Główny w Księgarni Gebethnera i Wolfa

Date: 1869

Description

Notes

Prix: 600 PLN