Notamment recherche de livre

 

Auteur: Reymont, W. S.

Titre: Chłopi. Powieść. Z 20 ilustracjami barwnemi Apolonjusza Kędzierskiego i 75 ozdobami graficznemi Z. Kamińskiego. T. 1-2.

Lieu: Warszawa

Editeur: Gebethner i Wolff. Druk W. L. Anczyca i Sp.

Date: -

Description

Notes

Prix: 2400 PLN