Notamment recherche de livre

 

Titre: Dzienniki Sejmów Walnych Koronnych za panowania Zygmunta Augusta Króla polskiego, W. X. Litewskiego 1555 i 1558 r. w Piotrkowie złożonych.

Lieu: Kraków

Editeur: Druk. UJ. pod zarządem K. Mańkowskiego.

Date: 1869

Description

Notes

Prix: 220 PLN