Notamment recherche de livre

 

Titre: Kozaczyzna w Turcyi. Dzieło w trzech częściach przez X. K O. Ozdobione portretem na stali, czterema rycinami kolorowanemi i czterema zwyczajnemi.

Lieu: Paryż

Editeur: W Drukarni L. Martinet

Date: 1857

Description

Notes

Prix: 3200 PLN