Notamment recherche de livre

 

Titre: Sądownictwo w Królestwie Polskiem, magistratury sądowe, ich skład i etat płacy. Dla użytku urzędowego w roku 1857

Lieu: Warszawa

Editeur: W Drukarni Rząd. przy Kom. Rz. Sprawiedliwości

Date: 1857

Description

Notes

Prix: 330 PLN