Notamment recherche de livre

 

Titre: Constitucie Seymu Walnego Koronnego Warszawskiego, Roku Pań. MDCXXXI. Dnia 12 Marca.

Lieu: W Krakowie

Editeur: Cum Gratia et Priuilegio SRM. W Drukarni Andrzeia Piotrkowczyka, Krola JM Typographa

Date: -

Description

Notes

Prix: 300 PLN