Notamment recherche de livre

 

Titre: Encyklopedya Rolnictwa i wiadomości związek z niem mających, wydawana pod redakcyą J. T. Lubomirskiego, Ed. Stawiskiego i St. Przystańskiego... T. 1-5

Lieu: Warszawa

Editeur: Skład Główny w Księgarni Gebethnera i Wolffa. Druk J. Bergera

Date: 1873-1879

Description

Notes

Prix: 4500 PLN