Notamment recherche de livre

 

Auteur: Ahrens, H.

Titre: Encyklopedja prawa czyli rys organiczny nauk prawnych i politycznych na podstawie filozofji prawa osnuty. Tłumaczenie z niemieckiego.

Lieu: Petersburg

Editeur: Nakł. dwóch osób (Spasowicza i Ohryzki). Druk Jozafata Ohryzki.

Date: 1862

Description

Notes

Prix: 650 PLN