Notamment recherche de livre

 

Auteur: Wielądko, Wojciech Wincenty

Titre: Heraldyka czyli opisanie herbów... oraz familie rodowitey szlachty polskiey i W. X. Litewskiego z ich herbami, przytym wsławieni męztwem i odwagą wytworną nauką... w oyczyźnie dawnieyszego i teraźnieyszego wieku Polacy, przez Woyciecha Wincentego na Wielądkach Wielądka wydane

Lieu: Warszawa

Editeur: W Drukarni Piotra Zawadzkiego

Date: 1792-1798

Description

Notes

Prix: 13500 PLN