Notamment recherche de livre

 

Titre: Kodeks dyplomatyczny Księstwa Mazowieckiego, obejmujący bulle papieżów, przywileje Królów Polskich i Książąt Mazowieckich, tudzież nadania tak Korporacji, jako i osób prywatnych.

Lieu: Warszawa

Editeur: Druk. „Gazety Polskiej"

Date: 1863

Description

Notes

Prix: 400 PLN