Notamment recherche de livre

 

Auteur: Echard

Titre: Dykcyonarzyk geograficzny, czyli opisanie krolestw, prowincyi, miast, biskupstw, xięstw, hrabstw, margrabstw, portow, fortec y innych mieysc znacznieyszych w czterech częściach świata. ... Po angielsku napisany przez... Na koniec... w polskim wydany ięzyku, z dodatkiem zaszłych odmian i umieszczeniem wielu miast i prowincy polskich. T. 1-3.

Lieu: Warszawa

Editeur: W Drukarni Piotra Dufour

Date: 1782-1783

Description

Notes

Prix: 1800 PLN