Notamment recherche de livre

 

Auteur: Dbałowski, Włodzimierz, Przeworski Jan

Titre: Kodeks cywilny zawierający obowiązującą w okręgach sądów apelacyjnych w Krakowie i Lwowie oraz sądu okręgowego w Cieszynie ustawę cywilną, ustawy i rozporządzenia dodatkowe, z uwzględnieniem ustawodawstwa polskiego, oraz orzecznictwa sądu najwyższego. Nowego przekładu dokonali i opracowali...

Lieu: Warszawa

Editeur: Nakł. Księgarni F. Hoesicka

Date: 1927

Description

Notes

Prix: 300 PLN