Notamment recherche de livre

 

Auteur: Kromer, Marcin
Titre: Marcina Kromera Biskupa Warmieńskiego o sprawach, dzieiach, y wszystkich inszych potocznościach Koronnych Polskich. Ksiąg XXX przez Marcina Błażowskiego z Błażowa: wyraźnie na Polski ięzyk przetłumaczone, przydatkami y dowodami niektórymi poniekąd utwierdzone y własnym onegoż kosztem z druku na świat podane.
Lieu: Kraków
Editeur: Drukarnia Mikołaia Loba
Date: 1611
Description
Notes
Prix: 20000 PLN