Notamment recherche de livre

 

Auteur: Przez X. Woyciecha Bystrzonowskiego

Titre: Jnformacya matematyczna, rozumnie ciekawego Polaka Swiat cały, niebo, y ziemie, y co na nich iest, w trudnych kwestyach y praktyce, iemuż ułatwiająca

Lieu: Lublin

Editeur: W drukarni Lubelskiey Societatis Jesu

Date: 1743

Description: 4to, cards unnumbered 284

Notes: complete clean copy in well-preserved leather bdg. from period

Prix: 1800 PLN