Notamment recherche de livre

 

Auteur: Przez Iana Alexandra Gorczyna Napisana

Titre: Pamięc O Cnotach, Szczęsciv, Dzielnosci, Naiasnieyszego y Niezwyciezonego Monarchy Władysława IV. Z Bozey Łaski Krola Polskiego, Wielkiego Xiążęcia Litewskiego [...] &c. &c. Dziedzicznego Krola [...]

Lieu: W Krakowie

Editeur: W Drukarniey Stanisława Bertutowica

Date: 1648

Description: Folio, cards [4], pages [1], 72

Notes: complete clean copy in well-preserved leather bdgs. from period

Prix: 780 PLN