Notamment recherche de livre

 

Titre: Perspectiva na obiaśnienie niewinności tegoż lego Mości P Lubomirskiego marszałka Wielkiego y Hetmana Polnego Koronnego. Nieważnym, bo zerwanego wcześnie Seymu, Roku 1664. Dekretem aggramowanego. Przez Ziemianina Polskiego [pseud.], dla uchrony podobnych sądów światu podana.

Lieu: -

Editeur: -

Date: 1666

Description

Notes

Prix: 1200 PLN