Notamment recherche de livre

 

Auteur: -

Titre: Historya Narodu Polskiego Od Początku Chrześcianstwa. Panowanie Piastów. Panowanie Węgrów. T. II-VII

Lieu: W Warszawie

Editeur: w Drukarni J.K. Mci i Rzeczypospolitey uprzywileiowaney Gröllowskiey

Date: 1780 - 1786

Description: 8vo, cards [6], pages XXXII, cards [4], pages 454, cards [14], mapy miedzior. Złoż. 2 ; pages XXXII, cards [4], pages 373, [1], cards [15] ; pages XXX, [2], 384, cards [12] ; pages [4], XLII, [4], 492, cards [17] ; pages XL, [2], 362, cards [9] ; pages XXIV, [2], 298, cards [17]

Notes: complete clean copy in well-preserved leather bdg. from period

Prix: 11700 PLN