Notamment recherche de livre

 

Auteur: Twardowski, Samuel ze Skrzypny

Titre: Woyna Domowa z Kozaki y Tatary, Moskwą, potym Szwedami, i z Węgry. Przez lat dwanaście za panowania lana Kazimierza Króla Polskiego tocząca się... na cztery podzielona xięgi oyczystą muzą od Samvela z Skrzypny Twardowskiego opus posthumum

Lieu: Calissii

Editeur: Typis Collegii Calissiensis Soc. Jesu

Date: 1681

Description

Notes

Prix: 17000 PLN