Notamment recherche de livre

 

Auteur: Koźmian, Andrzej Edward

Titre: Wspomnienia. T. 1-2

Lieu: Poznań

Editeur: Nakładem Mieczysława Leitgebra

Date: 1867

Series: Pamiętniki z dziewiętnastego Wieku

Description: 19 cm, pages VIII, 418; VI, 465

Notes: complete clean copy in well-preserved leather bdg. from period

Prix: 700 PLN