Notamment recherche de livre

 

Titre: Dzieje powszechne illustrowane. Na podstawie najnowszych badań i dzieł historycznych oprac. przystępnie [...] pod kierunkiem L. Kubali. [T.1-16].

Lieu: Wiedeń

Editeur: Nakł. F. Bondego

Date: -

Description

Notes

Prix: 1800 PLN