Notamment recherche de livre

 

Auteur: Tyszkiewicz, Konstanty

Titre: Pomniki rytownictwa krajowego. Oddział I. Odciski z blach mniejszych, znajdujących się w Bibliotece Łohojskiej Konstantego hrabi Tyszkiewicza.

Lieu: Wilno

Editeur: Nakładem właściciela, drukiem A. Marcinowskiego

Date: 1858

Description

Notes

Prix: 5600 PLN