Notamment recherche de livre

 

Auteur: -

Titre: Historya odległych pod panowaniem rossyiskiem będących narodów, mianowicie Tauryki czyli Krymu, Kałmuków, Kozaków i innych na północ Morza Czarnego, tudzież w północno-wschodnich Syberyi kraiach zamieszkałych z wielu nayświeższych autorów, którzy kilkoletnie podróże kosztem rządu odbyli, krótko zebrana i obrazkami przyozdobiona. T. I-II

Lieu: Kraków

Editeur: Druk. Gröblowskiey

Date: 1809

Description: 20 cm, pages [10], 168, [1], cards with copperplate color [1] ; pages 170, [2], cards with copperplate color [1]

Notes: complete clean copy in well-preserved leather bdg. from period

Prix: 1060 PLN