Notamment recherche de livre

 

Auteur: Thiers, Ludwik Adolf

Titre: Historya zgromadzeń prawodawczych, Konwencyi Narodowej i Dyrektoryatu, czyli Francya od 1789 do 1800 roku. Z francuzkiego przez Leona Rogalskiego. T. 1-4.

Lieu: Warszawa

Editeur: Nakładem i drukiem S. Orgelbranda

Date: 1845-1846

Description

Notes

Prix: 1100 PLN