Notamment recherche de livre

 

Auteur: Piwarski, Jan Feliks

Titre: Album cynkograficzno-rysunkowe warszawskie w dwunastu obrazach

Lieu: Warszawa

Editeur: w Cynkografii Banku Polskiego

Date: 1841

Description

Notes

Prix: 18000 PLN