Notamment recherche de livre

 

Auteur: Korytkowski, Jan

Titre: Arcybiskupi gnieźnieńscy, prymasowie i metropolici polscy od roku 1000 aż do roku 1821 czyli do połączenia Arcybiskupstwa Gnieźnieńskiego z biskupstwem poznańskiem. Według źródeł archiwalnych opracował... T. 1-5

Lieu: Poznań

Editeur: Nakładem i czcionkami Drukarni Kuryera Poznańskiego

Date: 1888 - 1892

Description: 28 cm, pages [2], VII, [1], 792 ; pages [4], 818 ; pages [4], 778 ; pages [4], 618 ; pages [4], 377, [3]

Notes: complete clean copy in well-preserved leather bdg. from period

Prix: 1800 PLN