Notamment recherche de livre

 

Auteur: Hogrewe, P.

Titre: Teoretyczna i praktyczna nauka żołnierskich rozmiarów czyli miernictwo woienne do użycia officyerom i początkowym inżenierom ułożone przez p. Hogrewe w służbie angielskiey inżenierów Kapitana, na oyczysty zaś ięzyk przełożone, i arytmetyką, geometryą i pierwszemi zasadami sztuki woienney powiększone przez Józefa Łęskiego Officyera i początkowej matematyki w Szkole Rycerskiey nauczyciela. Z 14 tablicami.

Lieu: Warszawa

Editeur: Nakład P. Dufour

Date: M.DCC.XC 1790

Description

Notes

Prix: 2000 PLN