Notamment recherche de livre

 

Titre: Konstytucye Seymu extraordynaryinego w Warszawie roku 1767 dnia 5 października złożonego y zaczętego, a z limitacyi y prorogacyi w roku 1768 dnia 5 marca, przy rozwiązaniu Konfederacyi Generalnych Koronney y Wielkiego Xięstwa Litewskiego zakończonego, ex consensu Ordinum totius Reipublicae ustanowione.

Lieu: Warszawa

Editeur: Druk.J. K. Mci y Rzeczyposp. u XX. Sch. Piarum.

Date: -

Description

Notes

Prix: 1300 PLN