Notamment recherche de livre

 

Titre: Biblia to iest: Kxiegi Starego y Nowego Zakonu, na polski ięzyk według łacińskiey Bibliey, od kościoła chrześcijańskiego powszechnego przyiętey: na wielu mieyscach z pilnością poprawiona, y figurami ozdobiona.
Lieu: Kraków
Editeur: Drukarnia M. Szarffenberga
Date: 1577
Description
Notes
Prix: 20000 PLN