Notamment recherche de livre

 

Auteur: przez Aleksandra Nowoleckiego

Titre: Wykaz ulic, placów, kościołów i domów miasta Krakowa, jego przedmieść i miasta Podgórza wraz z nazwiskami właścicieli, na podstawie ksiąg hipotecznych i urzędowych do dnia 10 maja 1878 r. doprowadzony i historycznemi objaśnieniami uzupełniony

Lieu: Kraków

Editeur: Druk. W. Korneckiego, nakładem L. Bajera

Date: 1878

Description: 24 cm, pages XIII, [1], 271, [47]

Notes: complete clean copy in well-preserved leather bdgs. from period

Prix: 550 PLN