Notamment recherche de livre

 

Auteur: Gwagnin, Aleksander
Titre: Kronika Sarmacyey europskiey, w ktorey sie zamyka krolestwo Polskie ze wszystkiemi Państwy, Xięstwy, y Prowincyami swemi: tu­dzież też Wielkie Xięstwo Litew­skie, Ruskie, Pruskie, Zmudzkie, Inflantskie, Moskiewskie, y część Tatarów...
Lieu: Kraków
Editeur: Drukarnia Mikołaia Loba
Date: 1611
Description
Notes
Prix: 10000 PLN