Notamment recherche de livre

 

Auteur: Solski, Stanislaw

Titre: Geometra polski. To iest navka rysowania, podziałv, przemieniania, y rozmierzania liniy, angułow, figur, y brył pełnych.

Lieu: W Krakowie

Editeur: W Drukarni Gerzego y Mikolaia Schedlow

Date: 1683

Description

Notes

Prix: 11000 PLN