Notamment recherche de livre

 

Auteur: Od Wielebnego Oyca Waleryana Gvtowskiego Franciszkana

Titre: Panegiryczne niektóre Dyskvrsy dvchowne y różne insze kazania, przy celnieyszym y obfitszym Audytorze, w kośćiołach zwłaszczá Krákowskich pewnych czásow miáne. Od Wielebnego Oyca Waleryana Gvtowskiego Franciszkana. Náuk wyzwolonych y Pisma Swiętego Doktorá, prowincyey Polskiey Oycá y dźiśieyszego Kustodyey Krákowskiey Kusztosza. Zá roskazániem Przełożonych zakonnych od tegoż do druku teraz podane

Lieu: W Krakowie

Editeur: w Druk: Dziedzicow Krzysztofa Schedla J. K. M. Typog.

Date: 1675

Description: 4to, cards [17], pages 713, cards [23] Regestr, arm and woodcuts

Notes: complete clean copy in well-preserved leather bdgs. from period

Prix: 800 PLN