Notamment recherche de livre

 

Titre: Sądownictwo w Królestwie Polskiem, magistratury sądowe, ich skład i etat płacy dla użytku urzędowego w roku 1851.

Lieu: Warszawa

Editeur: Druk. Rządowa

Date: -

Description

Notes

Prix: 250 PLN