Notamment recherche de livre

 

Titre: Trybunał obywatelom Wielk. X. Litew. na Seymie Warszawskim dany roku tysiąc pięćset ośmdziesiątego pierwszego.

Lieu: Wilno

Editeur: Nakład i druk Leona Mamonicza

Date: 1616

Description

Notes

Prix: 5000 PLN