Notamment recherche de livre

 

Auteur: Korzon, Tadeusz

Titre: Dola i niedola Jana Sobieskiego 1629-1674. Wydanie drugie. T. 1-3.

Lieu: Kraków

Editeur: Nakładem Akademii Umiejętności

Date: 1898

Description

Notes

Prix: 1400 PLN