Notamment recherche de livre

 

Auteur: Godlewski, Mścisław

Titre: Zbiór prac przygotowawczych do ustaw hypotecznych w Królestwie Polskiem obowiązujących oraz tekst tychże ustaw z pierwotną ich redakcyą i dyskusyami zestawiony. Na podst. źródeł urzędowych ułożył (...) Magister prawa i administracyi.

Lieu: Warszawa

Editeur: Staraniem i Nakł. Red. Bibl. Umiejętności Prawnych

Date: 1876

Description

Notes

Prix: 300 PLN