Notamment recherche de livre

 

Auteur: Chmielowski, Benedykt

Titre: Zbiór krótki herbów polskich oraz wsławionych cnotą i naukami Polaków.

Lieu: Warszawa

Editeur: Nakł. i druk M. Grölla

Date: 1763

Description

Notes

Prix: 2200 PLN