Notamment recherche de livre

 

Auteur: Burzyński, Piotr

Titre: O stosunkach majątkowych między osobami różno-krajowemi zawierającemi związek małżeński bez intercyzy z szczególną w tym względzie uwagą na Krainę W.M.Krakowa z trzema ościennemi państwami.

Lieu: Kraków

Editeur: Drukiem maszynowym S. Gieszkowskiego

Date: 1844

Description

Notes

Prix: 200 PLN