Notamment recherche de livre

 

Auteur: Baczyński, Julian.

Titre: Dzieje Polski ilustrowane. Opracował... Wyd. 2, poprawione i powiększone.

Lieu: Poznań

Editeur: Nakł. K. Kozłowskiego i Z. Rzepeckiego i sp. 

Date: 1909

Description

Notes

Prix: 900 PLN