Notamment recherche de livre

 

Auteur: Bandtkie Stężyński, Jan Wincenty

Titre: Prawo prywatne polskie. Napisane i wykładane przed rokiem 1830 w b. Warszawskim Aleksandryjskim Uniwersytecie przez... Dzieło pogrobowe.

Lieu: Warszawa

Editeur: Druk. Banku Pol.

Date: 1851

Description

Notes

Prix: 600 PLN