Notamment recherche de livre

 

Auteur: Bandtkie Stężyński, Jan Wincenty

Titre: Historya prawa polskiego, napisana i wykładana przed rokiem 1830 w b. Warszawskim Aleksandryjskim Uniwersytecie. Dzieło pogrobowe.

Lieu: Warszawa

Editeur: W Drukarni Banku Polskiego

Date: 1850

Description

Notes

Prix: 600 PLN