Notamment recherche de livre

 

Auteur: Groicki, Bartłomiej

Titre: Porządek Sądów y spraw mieyskich prawa Maydeburskiego w Koronie polskiey w Krakowie drukowany Roku Pańskiego 1616. Teraz znowu z pozwoleniem Starszych przedrukowany.

Lieu: Przemyśl

Editeur: W Drukarni J.K.M. Kollegium Societatis Jesu

Date: 1760

Description

Notes

Prix: 500 PLN