Notamment recherche de livre

 

Auteur: -

Titre: Księga adresowa Polski (wraz z W. M. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa 1930

Lieu: Warszawa

Editeur: Towarzystwo Reklamy Międzynarodowej. Drukiem Zakładów Graficznych „Bibljoteka Polska” w Bydgoszczy

Date: 1930

Description: 29,5 cm, cards [27], pages I-XC, 2534

Notes: complete clean copy in well-preserved leather bdg. from period

Prix: 600 PLN