Notamment recherche de livre

 

Auteur: Pawiński, Adolf

Titre: Sejmiki ziemskie. Początek ich i rozwój aż do ustalenia się udziału posłów ziemskich w ustawodawstwie sejmu walnego 1374-1505.

Lieu: Warszawa

Editeur: Nakł. autora

Date: 1895

Description

Notes

Prix: 550 PLN